• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Бібліотека

/Files/images/ng/Слайд1.JPG/Files/images/ng/Слайд2.JPG/Files/images/ng/Слайд3.JPG/Files/images/ng/Слайд4.JPG/Files/images/ng/Слайд5.JPG/Files/images/ng/Слайд6.JPG/Files/images/ng/Слайд7.JPG/Files/images/ng/Слайд8.JPG/Files/images/ng/Слайд9.JPG/Files/images/ng/Слайд10.JPG/Files/images/ng/Слайд11.JPG/Files/images/ng/Слайд12.JPG/Files/images/ng/Слайд13.JPG/Files/images/ng/Слайд14.JPG/Files/images/ng/Слайд15.JPG/Files/images/ng/Слайд16.JPG

Бібліотека

Завітайте до нашої бібліотеки!

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор загальноосвітнього
навчального закладу
____________ Д.П. Федоренко
„ 20 ” вересня 2012 р.


ПАСПОРТ
бібліотеки Яхнівської ЗОШ І-ІІ ст.
державної форми власності


Назва закладу Яхнівська ЗОШ І-ІІ ст.
Директор закладу Федоренко Дмитро Петрович
Бібліотекар Ганжа Любов Василівна
Дата заснування бібліотеки 01 вересня 1969 р.
Адреса Київська область
Миронівський район
с. Яхни
вул. Деребасівська, 49
Телефон 47 – 1 – 40

Дата заповнення _____________
ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(Станом на 01.09.2012 р.)
Загальна кількість класів – 9
Загальна кількість педагогічних працівників – 15
Загальна кількість учнів – 97


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ
Рік заснування бібліотеки – 1969
Місце розташування бібліотеки (поверх) – 1
Загальна площа – 50 кв.м
Технічна характеристика приміщень:
потребує капітального ремонту – так, ні
Наявність читального залу: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)
Кількість місць для користувачів – 6
Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)
Графік роботи бібліотеки: 8.00 – 14.00 год.
вихідні: субота - неділя

1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ
Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі – 20
Кафедри видачі – 1
Столи – 3
Книжкові шафи - -
Каталожні шафи – 1
Вітрини для виставок – 1


Оргтехніка, засоби зв’язку (кількість)
Комп’ютерна техніка вип. до 2007р. - вип. після 2007р. –
Доступ до Інтернету -_
АБІС „ІРБІС” _-_ „MARK SQL” -_ інша -_
Електронна пошта -__
Принтер -_, сканер -__, телефон -_
Копіювальна техніка -__
Аудіо- відеоспотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо) -_


2. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІЮЛІОТЕКИ
(Станом на 01.09.2012 р.)
Загальна кількість працівників бібліотеки – 1, з них працюють:
на повну ставку -
на 0,75 ставки – 1
на 0,5 ставки –
на 0,25 ставки –
за сумісництвом –
за суміщенням –
отримують доплату за виконання бібліотечної роботи в т. ч. за роботу з бібліотечним фондом підручників (для загальноосвітніх навчальних закладів, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря) –

Освіта бібліотечних працівників
Бібліотечна: повна вища (магістр, спеціаліст) –;
базова вища (середня спеціальна), (за освітнім рівнем бакалавр, молодший спеціаліст);
Педагогічна: повна вища (магістр, спеціаліст) –;
базова вища (середня спеціальна), (за освітнім рівнем бакалавр, молодший спеціаліст)-;
Інша (зазначити яка) –
Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки: Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Біла Церква, 2008 рік
Інші форми: семінари, тренінги

Стаж роботи бібліотечних працівників
Стаж роботи бібліотечної роботи завідувача бібліотеки –
Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки –
Стаж роботи у бібліотеці даного закладу:
завідувача бібліотеки –
інших співробітників бібліотеки – 22
Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки: за вислугу років, за відвідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками, інше – (необхідне підкреслити)

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки: за вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за особливі умови праці, інше - оздоровчі (необхідне підкреслити)

Участь у конкурсах (назва, рік проведення) –
Відомості про відзнаки –
Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи:
уроки –
гуртки – „Книжкова лікарня”
Володіння комп’ютером – ні


3. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ
Положення про бібліотеку ______________________________
Правила користування бібліотекою ______________________
Паспорт бібліотеки ____________________________________
Посадові інструкції ___________________________________
Планово-звітна документація бібліотеки – план роботи на рік, звіт 6НК, 8РНК, звіт „Живи книго”, статистичний звіт про забезпечення підручниками, звіт про контингент учнів, вивчення іноземної мови та трудового навчання, звіт про отриманні підручники, бланк замовлення, план тижня дитячої та юнацької книги, план проведення „Всеукраїнського дня бібліотек”, звіт про передплату періодичних видань
Інше (зазначити) –


4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ
Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників): так, ні
Книга сумарного обліку підручників: так, ні
Книга індивідуального обліку аудіовізуальних документів та електронних видань: так, ні
Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників): так, ні
Зошит обліку документів тимчасового зберігання (ведеться до введення в дію нової Інструкції з обліку (до 2007 року): так, ні
Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених: так, ні
Щоденник роботи бібліотеки: так, ні
Зошит видачі підручників по класах: так, ні
Папка копій рахунків і накладних: так, ні
Папка руху фонду (акти про надходження, вибуття, переміщення документів бібліотечного фонду: так, ні
Зошит обліку подарункових видань: так, ні
Картки обліку аркушевих видань: так, ні
Інші облікові форми: -


5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКАРЯ
Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2012 р.)
Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)


Показники
Станом на 01.09.2012

назв примірників
І. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) 1995

З них за видами: Книги та брошури: 1895
Періодичні видання, усього 14 124
для вчителів 13 112
для учнів - -
для бібліотечних працівників 1 12
Аудіовізуальні документи та електронні видання 20
За змістом: Психологічно-педагогічні науки 50
Суспільно-політична література 25
Природничі науки 77
Прикладні науки 45
Літературознавство, мовознавство 85
Мистецтво і спорт 21
Художня література 950
Бібліотекознавство 25
Книгозабезпеченість основного фонду 9,4
ІІ. Фонд підручників 2189

Надходження до бібліотечного фонду за джерелами комплектування (в кільк. прим.)

Органи управління осітою:
місцевий бюджет 8 пр в т. ч. передплачено
періодичних видань 166 пр.
державний бюджет 318 пр.
батьківські кошти 107 пр.
спонсори, благодійні акції 24 пр.
обмінно-резервні фонди ___
Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. – 60%

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

Українською мовою (%) – 60
Російською мовою (%) – 35,5
Іншими мовами (%) – 0,5

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки
(станом на 01.09.2012 р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування – 1987, обсяг у картках – 900
Систематичний каталог (так, ні), рік заснування – 1988, обсяг у картках – 300
Ілюстративно-тематична картотека для 2-4 класів „Що нам читати?” (так, ні)
Систематична картотека статей (так, ні)
Електронний каталог (так, ні)
Краєзнавчий каталог (так, ні)
Систематичний каталог для учнів 5-8 класів (так, ні)
Систематичний каталог науково-методичної та педагогічної літератури (так, ні)
Тематичні картотеки: краєзнавча – 40 шт., шкільні свята – 100 шт., реєстраційна картотека періодичних видань – 14 шт., науково-педагогічна картотека – 140 шт.
Картотека руху підручників (так, ні)


Робота з користувачами (станом на 01.09.2012 р.)


Показники роботи Станом на 01.09.2012 р.
Загальна кількість користувачів 122
у т. ч.: учні 97
вчителі 15
батьки 10
представники місцевих громад, інші -
Загальна кількість відвідувань 1905
Кількість книговидач основного фонду, прим. 3812
у т. ч.: книги, брошури 3532
журнали, газети 280
Обертаність основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) 2,9
Загальна кількість виданих підручників 2134
Інформаційна робота:
дні інформації 5
тематичні тижні 10
заходи з формування інформаційної культури 3
інші заходи 15
Виставкова діяльність:
виставки нових надходжень 4
тематичні виставки 20
постійно діючі в т. ч. 7
Бібліографічна робота:
списки нових надходжень 4
у т.ч.: в електронній формі -
тематичні списки 5
у т.ч.: в електронній формі -
Інформаційні бюлетені 3

6. ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

2011 р.
Комплектування фонду Поповнення бібліотечного фонду/передплата періодичних видань Матеріально-технічне забезпечення
Бюджетні кошти Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції Бюджетні кошти Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції
5205 497 2486 -


2012 р.
Комплектування фонду Поповнення бібліотечного фонду/передплата періодичних видань Матеріально-технічне забезпечення
Бюджетні кошти Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції Бюджетні кошти Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції
6000 500 1000


Підпис бібліотекаря ________________________

Журнали:

1. Шкільна бібліотека.
2. Позакласний час.
3. Початкова школа.
4. Фізика та астрономія в школі.
5. Біологія і хімія в школі.
6. Все для вчителя.
7. Всесвітня література.
8. Дивослово.
9. Математика в школі.
10. Історія в школах України.


Здавна бібліотека, книга посідали важливе місце у житті людини. Цілісність бібліотеки полягає в тому, що вона зберігає творіння людського розуму. Я завжди при спілкуванні з дітьми наголошую, що бібліотека - це місце, де кожен має змогу спілкуватись з мудрістю віків, залишеною нам від попередніх поколінь.
Унікальність нашої роботи полягає в тому, що через бібліотеку проходить кожна дитина. Вже з перших днів відвідування бібліотеки ми привчаємо дітей до книги, викликаємо інтерес до самостійного вдумливого читання. Адже розуміємо -без уміння швидкого і вдумливого читання діти не зможуть зрозуміти прочитане.
Робота Яхнівської шкільної бібліотеки - це комплексна праця, спрямована на виконання завдань навчально-виховного процесу. Бібліотека є однією з найважливіших складових школи.
Навчальною проблемою школи є „Реалізація педагогічним колективом ідей розливального навчання". Шкільна бібліотека надає інформаційно-методичне забезпечення у вирішенні цієї проблеми.
У бібліотеці працює абонемент, функціонує книгосховище.
Основний фонд бібліотеки поновлюється за рахунок надходжень через централізоване забезпечення від Міністерства освіти і науки України.

Основні напрямки роботи шкільної бібліотеки
Серед основних напрямків роботи нашої шкільної бібліотеки слід визначити:
> формування інформаційно-бібліографічної культури учнів шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних занять;
> вивчення, формування та задоволення читацьких потреб у книгах та інформації;
> пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом;
> робота з батьками;
> організація книжкових фондів, каталогів;
> робота з фондом підручників;
> підвищення кваліфікації бібліотекаря.
Усю роботу шкільна бібліотека організовує на основі річного плану, який є складовою частиною навчально-виховної роботи школи. План роботи бібліотеки затверджується щорічно на засіданні педагогічної ради школи.
Наприкінці навчального року бібліотекар звітує перед директором та педагогічною радою школи про проведену роботу.

Формування системи бібліотечно-бібліографічних
знань учнів
З основами користування бібліотечним фондом школярів я знайомлю систематично, як у процесі повсякденної роботи, так і на спеціальних бібліотечно-бібліографічних уроках, починаючи з першого класу.
В шкільній бібліотеці з учнями першого класу проводиться екскурсія - подорож-гра у цікаву країну книжкових героїв. Під час такої екскурсії відбувається знайомство з бібліотекою, знайомство з бібліотечними термінами: бібліотека, стелаж, формуляр, читацький зал.
У бібліотеці організовується виставка „Твої перші книги".
Для учнів початкових класів я проводжу такі бібліотечні уроки: „Як берегти книгу?", „Як читати книгу?", „Самостійний вибір книги", „Твої перші енциклопедії", „Як книга приходить до людей?".
При розробці бібліотечних уроків для учнів середніх та старших класів, прагну, щоб ці уроки були цікавими, емоційними, доступними за змістом, відповідали фізіологічним та психологічним особливостям даної вікової категорії.
Для середніх та старших класів я проводжу такі уроки: „Енциклопедії і довідники", „Каталоги і картотеки шкільної бібліотеки", „Енциклопедії - один із видів довідкової літератури для учнів", „Все про довідковий апарат", „Книги про книги", „Чи знаєш ти про свою бібліотеку?". Майже всі учні нашої школи вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки відповідно до їх вікової групи.

Вивчення, формування та задоволення читацьких потреб у книгах та інформації


Неможливо формувати інтерес до книги без знання індивідуальних потреб дитини. Пізнати читача намагаюсь під час запису до бібліотеки: перше знайомство, обмін враження від книги при видачі та повернення її до бібліотеки. Під час розмови намагаюся зрозуміти, які книги подобаються, яке місце книга займає у житті дитини. Також у молодших класах проводжу анкетування дітей.
Важливо правильно організувати дитяче читання, спрямувати його так, щоб дитина не розгубилася у книжковому морі, щоб до її рук потрапляли цікаві, потрібні твори, щоб спілкування з ними стало звичним і щоденним заняттям.
Інформаційна робота ведеться в постійному інформуванні читачів про нові надходження. Сприяє цьому і книжкова виставка „Увага! Нові книги".

Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом

Масова робота шкільної бібліотеки - це складова системи роботи школи з виховної роботи та з формування основ бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів, метод масового керівництва читанням.
Формами масових заходів є: літературні години, літературні свята, презентації книг. При цьому враховуються потреби шкільної програми.
У школі організовуються заходи присвячені новорічним святам та різдвяним святам, а саме: театралізовані дійства „Різдвяні вечорниці" з елементами фольклору; новорічна шоу-програма „Чарівні пригоди Зимоньки-зими". Щороку під час зимових канікул проходить конкурсно-розважальна програма „Зимові забави".
Вже стало доброю традицією відзначати в перші березневі дні народження генія українського народу - Тараса Григоровича Шевченка. Бібліотека бере активну участь у проведені шкільного Шевченківського тижня. Тут функціонує постійно діюча виставка „Великий син українського народу".
Шкільна бібліотека бере участь у проведені предметних тижнів у школі. В рамках предметних тижнів проводяться огляди літератури, добираються необхідні посібники. Тут у пригоді стають картотеки, тематичні папки, наприклад: „Наші обереги", „Це цікаво знати", „Рідна мова, рідне слово", „Земний уклін тобі, Кобзарю".
У березні щорічно проводиться тиждень дитячої та юнацької книги. Це свято прилучає дітей до невичерпних джерел знань, стає осередком широкого і радісного спілкування, а шкільна бібліотека -справжнім храмом книги, в якому кожний читач відчуває себе бажаним гостем.
Вихованню в учнів бережливого ставлення до навчальної книги, як і до книг взагалі, у школі приділяється велика увага. В ході
Всеукраїнського огляду-конкурсу „Живи, книго!" є огляд конкурс „Книзі - довге життя", який проводиться протягом усього навчального року і оцінюється за такими критеріями: наявність куточка „Живи, книго!"; стан підручників у класі; результати перевірки підручників (щомісяця).
„Шкільний підручник - один з основних елементів забезпечення навчально-виховного процесу школи".
У класах проводяться бесіди про дбайливе ставлення до книг, про забезпечення шкільних підручників.
Для поповнення фонду в школі проводиться акція „Підтримай бібліотеку - подаруй книгу", до якої залучаються учні, вчителі, батьки.

Співпраця шкільної бібліотеки з педагогічним колективом

В Положенні „Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу" зазначено, що шкільна бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом навчального закладу, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.
Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором школи.
Перед учителем і бібліотекарем стоять одні й ті ж завдання.
Бібліографічне інформування вчителів - пріоритет у діяльності бібліотеки.
Я систематично інформую педагогів про нові документи в галузі освіти, матеріали з викладання предметів, методики сучасного уроку, нові підручники, що вийшли з друку. Традиційними є виступи бібліотекаря на нарадах. Найбільш ефективними формами масового інформування є інформаційні огляди нових книг, періодичних та інших видань, книжкові виставки та тематичні полиці. Завжди надаю допомогу вчителям, класним керівникам у підготовці та проведені масових заходів із учнями (дні знань, предметні тижні, вікторини, конкурси).
Один раз на рік разом з вчителями-предметниками роблю перспективне замовлення підручників на наступний навчальний рік із урахуванням контингенту учнів. Моя тісна співпраця із учителями молодших класів є надзвичайно корисною і плідною для всіх: учителеві це допомагає активніше залучати дітей до усвідомленого самостійного читання, навчити дітей працювати з книгою, учні за допомогою постійного читання книги, учні за допомогою постійного читання книги розширюють коло своїх інтересів, виховують шанобливе ставлення до книги, до досягнень людства.
Не залишається поза увагою робота бібліотеки з батьками учнів. Двері бібліотеки завжди відкриті для батьків учнів: для них оформлено тематичну поличку „Для Вас, батьки!". Я спілкуюся з батьками на батьківських зборах, даю консультації по керівництву дитячим читанням, пропоную батькам анкети на теми:
■ „Домашня бібліотека";
■ „Дитина і книга".
Робота шкільного бібліотекаря з батьками ведеться постійно і систематично.

Організація книжкових Фондів

Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, газети, журнали тощо).
У нашій бібліотеці книжковий фонд, що призначений для дитячого читача, поділяється на такі окремі фонди з урахуванням вікових особливостей дітей:
а) фонд для учнів 1 - 2 класів;
б) фонд для учнів 3-4 класів;
в) фонд для учнів 5 - 9 класів.
В бібліотеці фонд для учнів 1-2 класів виділяється на окремих стелажах з розбивкою на ряд тем, наприклад: „Ці книжки для вас, малята", „Чарівний світ казок", „Про все у світі", „Про дітей", „Про природу". Тут діє зміна виставки дитячих малюнків до улюблених творів.
При розстановці книжкового фонду для учнів 5-7 класів використовується скорочений варіант таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). В шкільній бібліотеці відкритий доступ до книжкових фондів, це дає учням можливість почувати себе вільно, краще вивчати розміщення та склад книжкового фонду, вільно у ньому орієнтуватися, а у бібліотекаря є можливість при відкритому доступі влаштувати на стелажах, або на полицях виставки, проводити бесіди, давати корисні поради, рекомендувати кращі твори.
У шкільній бібліотеці створено алфавітний та систематичний каталоги, які систематично поновлюються, редагуються. Розміщені вони у каталожному ящику, на кому стоять покажчики: „Алфавітний каталог", „Систематичний каталог".
У шкільній бібліотеці є картотеки і тематичні папки, вони доповнюють каталоги, розкривають фонд, зокрема:
❖ систематична картотека статей;
❖ картотека підручників;
❖ краєзнавча картотека;
❖ тематична картотека „Сценарії виховних заходів"
Робота з фондом підручників

Однією з характерних особливостей формування бібліотечного фонду шкільної бібліотеки є те, що вона комплектує і веде два окремих фонди: художній (оновлений) і бібліотечний фонд підручників. Бібліотечний фонд підручників зберігається у шкільній бібліотеці окремо від художнього фонду. Підручники розташовані на стелажах по віковим категоріям учнів.
Підручники видаються безкоштовно учням і вчителям, підлягають щорічній інвентаризації і заносяться на баланс бібліотеки.
В бібліотеці є інвентарна і сумарна книги. За інвентарною книгою проводиться щорічна інвентаризація бібліотечного фонду.
Сумарний облік дає загальні відомості про фонд бібліотеки і зміни, які в ньому відбуваються. Повна інформація про видачу підручників фіксується у „Журналі видачі підручників" та у „Формулярі класу".

Підвищення кваліфікації бібліотекаря

Моїм першочерговим завданням, як шкільного бібліотекаря є підвищення фахового рівня, обов'язкове проходження курсів підвищення кваліфікації, не рідше ніж один раз на п'ять років, слідкувати за новинами, що з'являються у фахових журналах „Шкільна бібліотека" Я беру активну участь у районних семінарах, ознайомлююся з досвідом роботи інших фахівців, впроваджую інноваційні форми та методи роботи в бібліотечну діяльність своєї бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 691

Коментарi

 • Poiebrstcib

  2018-03-30 16:43:32

  enter site 20 mg cialis cost cialis alternative chinese cialis 50 mg buy cialis online cialis generico lilly viagra wikipedia buy cialis cheap 10 mg cialis vs viagra http://jvrimages.com/#cialis+20+mg http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis-Online...

 • Poiebrstcib

  2018-03-30 10:53:51

  overnight cialis tadalafil cialis tadalafil buying cialis overnight generic cialis cialis 5 mg schweiz how long does cialis last cialis price in bangalore cialis purchasing http://jvrimages.com/#free+cialis http://kaivanrosendaal.com/#cialis-cost...

 • Wasnodbus

  2018-03-24 11:41:33

  Если вы захотели заниматься интересным делом и стремитесь продвигаться в бизнесе также бегло, как и в жизни, вам нужно обратить интерес на [url=http://washercar.com/]мойка самообслуживания цена оборудования под ключ[/url] В штате организации работают квалифицированные администраторы, которые развивают технику каждый день. Если вы заинтересовались реальным своим делом, советуем зайти на washercar.com, где будет возможность купить не всего лишь комплектующие вещи, а сразу спроектированный бизнес. Вам не потребуется будет финансировать в продвижение, так как business работает отлично...

 • Curtisliele

  2018-03-19 15:12:18

  E http://viagrawithoutdoctormsn.com interactions between viagra and ritalin viagra husband orgasm control denial femdom [url=http://viagrawithoutdoctormsn.com/]viagra without prescription[/url] viagra frm canada channel 5 viagra wednesday viagra without a doctor prescription niacin works like viagra...

 • Geraldnix

  2018-03-19 12:52:22

  E http://viagrawithoutdoctorbnt.com viagra in the uk mark martin tam caliber viagra hauler [url=http://viagrawithoutdoctorbnt.com/]viagra no prescription[/url] generic viagra online a href iframe do generic viagra work yahoo viagra without a doctor viagra windsor ca...

 • TrevorNotte

  2018-03-18 02:00:41

  o http://canadianpharmacyntx.com canada drug prices [url=http://canadianpharmacyntx.com/]canadian pharmacy king[/url] canadapharmacy canadianpharmacy E http://genericviagracubarx.com viagra from canada legitimate [url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]viagra soft[/url] buy diet viagra online viagra single packs O http://cialisttk.com price difference between cialis and viagra [url=http://cialispego.com/]cialis 5 mg tablet[/url] cialis san diego coupon cialis...

 • TrevorNotte

  2018-03-17 12:20:50

  o http://canadianpharmacymsn.com prescription drugs without prior prescription [url=http://canadianpharmacycubarx.com/]canadian pharmacies[/url] prescription drugs canada canadian pharmacies online E http://viagrasildenafilbsl.com equivalence dosage viagra vs cialis [url=http://viagrapego.com/]viagra canadiense[/url] cost of viagra in canada viagra 25mg O http://cialispego.com what are the side effects for cialis [url=http://cialisttk.com/]cialis 30 mg dose[/url] pill cutter for cialis cialis for...

 • CanadianShisy

  2018-03-17 03:38:07

  Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read articles from other writers and practice a little something from other sites. pharmacy prices compare [url=http://canadianpharmaciescubarx.com/#]most reliable canadian pharmacies[/url] online canadian pharcharmy cialis canadian pharmacy...

 • TrevorNotte

  2018-03-16 23:58:31

  Magnificent website. A lot of helpful info here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thank you to your effort! [url=http://genericviagracubarx.com/#]viagra 100mg[/url] expired viagra cheap viagra...

 • CanadaNotte

  2018-03-16 23:58:24

  Hi, Neat post. There's a problem with your web site in internet explorer, might check this? IE still is the marketplace chief and a huge component of other folks will miss your magnificent writing because of this problem. cialis online [url=http://canadianpharmacycubarx.com/#]canadian discount pharmacies[/url] canada online pharmacies canadian pharmacy meds...